ما را دنبال کنید در

نمایش آنلاین ساختار

 • مجمع عمومی
  • بازرس
  • هیئت مدیره
   • دبیرخانه
    • کمیسیون های تخصصی
    • کمیسیون های عمومی
     • کسب و کار
     • توانمندسازی
     • ترویج و آموزش
     • استاندارد سازی و تجاری سازی
   • منشی
   • خزانه دار
   • نائب رئیس
   • رئیس

تصویر ساختار