ما را دنبال کنید در

شرایط عضویت

داشتن تابعیت ایرانی
قبول وتعهد اجرای مقررات اساسنامه (فرم تعهدنامه)
فعال بودن در زمینه های مرتبط با رباتیک و مکاترونیک (ثبت در اساسنامه شرکت)
دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (برای عضویت رسمی)
دارا بودن مجوز یا تاییدیه از سازمانها و مراکز معتبر یا مراجع ذیصلاح در حوزه رباتیک و مکاترونیک (منوط به تایید هیات مدیره)
پذیرش و پرداخت حق ورودیه و عضویت سالیانه

انواع عضویت

مدارک لازم: 

 •  نامه درخواست عضویت در انجمن رباتیک و مکاترونیک استان تهران با سربرگ شرکت و امضای مدیرعامل
 • تصویر اساسنامه شرکت
 • تصویر آخرین روزنامه رسمی
 • تصویر گواهی عضویت اتاق تهران یا کارت بازرگانی
 • تکمیل فرم تعهدنامه
 • تکمیل فرم درخواست عضویت
 • فایل ارائه شرکت شامل معرفی شرکت، مدیرعامل و هیات مدیره، محصوالت و خدمات، پروژههای موفق و...
 • تصویر مجوزها یا تاییدیههای معتبر

فرایند عضویت

 • ارسال کلیه مستندات الزم به دبیرخانه از طریق  سایت انجمن یا ایمیل  سازمانی
 • طرح و بررسی درخواست عضویت و مدارک الزم در جلسه هیات مدیره
 • ارسال نامه رسمی از طرف دبیرخانه انجمن به مجموعه متقاضی مبتنی بر تایید یا عدم تایید.

مدارک لازم: 

 • نامه درخواست عضویت در انجمن رباتیک و مکاترونیک استان تهران با سربرگ شرکت و امضای مدیرعامل
 • تصویر اساسنامه شرکت
 • تصویر آخرین روزنامه رسمی
 • تکمیل فرم تعهدنامه
 • تکمیل فرم درخواست عضویت
 • فایل ارائه شرکت شامل معرفی شرکت، مدیرعامل و هیات مدیره، محصوالت و خدمات، پروژههای موفق و...
 • تصویر مجوزها یا تاییدیههای معتبر
 • تصویر فیشهای واریزی

فرایند عضویت

 • ارسال کلیه مستندات الزم به دبیرخانه از طریق سایت انجمن یا ایمیل سازمانی
 • طرح و بررسی درخواست عضویت و مدارک الزم در جلسه هیات مدیره
 • ارسال نامه رسمی از طرف دبیرخانه انجمن به مجموعه متقاضی مبتنی بر تایید یا عدم تایید

مدارک لازم:

 • تکمیل فرم تعهدنامه
 • تکمیل فرم عضویت

فرایند عضویت:

 • پیشنهاد اعضای هیات مدیره یا دبیر برای عضویت افتخاری شخص یا سازمان در انجمن
 • انجام هماهنگی توسط دبیرخانه با شخص یا سازمان مربوطه و ارسال دعوت نامه برای عضویت در انجمن با سربرگ رسمی انجمن
 • هماهنگی و دریافت فرمهای مربوطه توسط دبیرخانه

فرم عضویت در انجمن

arrow_drop_down
سال تاسیس
 • ۱۴۰۲
 • ۱۴۰۱
 • ۱۴۰۰
 • ۱۳۹۹
 • ۱۳۹۸
 • ۱۳۹۷
 • ۱۳۹۶
 • ۱۳۹۵
 • ۱۳۹۴
 • ۱۳۹۳
 • ۱۳۹۲
 • ۱۳۹۱
 • ۱۳۹۰
 • ۱۳۸۹
 • ۱۳۸۸
 • ۱۳۸۷
 • ۱۳۸۶
 • ۱۳۸۵
 • ۱۳۸۴
 • ۱۳۸۳
 • ۱۳۸۲
 • ۱۳۸۱
 • ۱۳۸۰
 • ۱۳۷۹
 • ۱۳۷۸
 • ۱۳۷۷
 • ۱۳۷۶
 • ۱۳۷۵
 • ۱۳۷۴
 • ۱۳۷۳
 • ۱۳۷۲
 • ۱۳۷۱
 • ۱۳۷۰
 • ۱۳۶۹
 • ۱۳۶۸
 • ۱۳۶۷
 • ۱۳۶۶
 • ۱۳۶۵
 • ۱۳۶۴
 • ۱۳۶۳
 • ۱۳۶۲
 • ۱۳۶۱
 • ۱۳۶۰
 • ۱۳۵۹
 • ۱۳۵۸
 • ۱۳۵۷
 • ۱۳۵۶
 • ۱۳۵۵
 • ۱۳۵۴
 • ۱۳۵۳
 • ۱۳۵۲
 • ۱۳۵۱
 • ۱۳۵۰
 • ۱۳۴۹
 • ۱۳۴۸
 • ۱۳۴۷
 • ۱۳۴۶
 • ۱۳۴۵
 • ۱۳۴۴
 • ۱۳۴۳
 • ۱۳۴۲
 • ۱۳۴۱
 • ۱۳۴۰
 • ۱۳۳۹
 • ۱۳۳۸
 • ۱۳۳۷
 • ۱۳۳۶
 • ۱۳۳۵
 • ۱۳۳۴
 • ۱۳۳۳
 • ۱۳۳۲
 • ۱۳۳۱
 • ۱۳۳۰
 • ۱۳۲۹
 • ۱۳۲۸
 • ۱۳۲۷
 • ۱۳۲۶
 • ۱۳۲۵
 • ۱۳۲۴
 • ۱۳۲۳
 • ۱۳۲۲
 • ۱۳۲۱
 • ۱۳۲۰
 • ۱۳۱۹
 • ۱۳۱۸
 • ۱۳۱۷
 • ۱۳۱۶
 • ۱۳۱۵
 • ۱۳۱۴
 • ۱۳۱۳
 • ۱۳۱۲
 • ۱۳۱۱
 • ۱۳۱۰
 • ۱۳۰۹
 • ۱۳۰۸
 • ۱۳۰۷
 • ۱۳۰۶
 • ۱۳۰۵
 • ۱۳۰۴
 • ۱۳۰۳
 • ۱۳۰۲
 • ۱۳۰۱

بارگذاری مدارک

Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 10 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 10 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 10 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 10 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 10 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 10 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 10 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 10 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 10 MB.

اسناد عضویت

اطلاعات حساب انجمن شرکت های رباتیک و مکاترونیک استان تهران نزد بانک ملی ایران

شماره حساب

۰۱۱۶۸۱۸۷۲۶۰۰۰

 

شماره شبا

IR 120170000000116818726000