ما را دنبال کنید در

معرفی هیات مدیره

احسان اخوان
احسان اخوان
رئیس هیات مدیره

توان رسان

سروش صادق نژاد
سروش صادق نژاد
نایب رئیس

رامان تک اوژن ایرانیان

زهره شکرانه
زهره شکرانه
خزانه دار

قشم ولتاژ

افشین مدینه ای
افشین مدینه ای
منشی

پیشروبات

علی قره‌خانی
علی قره‌خانی
عضو

رویال توسعه پایدار

مهدی رفیعی
مهدی رفیعی
بازرس

ویرا فناور