ما را دنبال کنید در

کمیسیون استانداردسازی و تجاری سازی

معرفی کمیسیون استانداردسازی و تجاری‌سازی انجمن شرکتهای رباتیک و مکاترونیک:

مطابق مصوبه جلسه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲ هیات مدیره انجمن، کمیسیون استانداردسازی و تجاری‌سازی ذیل ساختار کمیسیون‌های انجمن تشکیل شد. وظیفه اصلی این کمیسیون تحقق بند ۹ از ماده ۸ اساسنامه انجمن و بدین شرح تعریف شده است: مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترلهای کیفی و رتبه بندیهای موردنیاز انجمن؛

در همین راستا، و با هدف بوجود آوردن یک مرجع یکتا و تخصصی برای تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز در زمینه رباتیک و مکاترونیک، پس از شرکت در جلسات تخصصی و همچنین کمیته راهبردی سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق مصوبه هیجدهمین نشست تخصصی کمیته راهبری سازمان ملی استاندارد ایران، مسئولیت دبیرخانه کمیته فنی رباتیک سازمان استاندارد با مشخصه INSO/ISO/TC 299 به انجمن شرکتهای رباتیک و مکاترونیک واگذار شده است.

ساختار دبیرخانه این کمیسیون بصورت رئیس، نائب رئیس و دبیر می‌باشد که همین ساختار برای سازمان ملی استاندارد ایران نیز رسمیت دارد.

عضویت در این کمیسیون انجمن با ارائه درخواست توسط هر یک از اعضای حقوقی انجمن و تصویب در هیات مدیره صورت می‌گیرد.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *