ما را دنبال کنید در

کمیته آموزش انجمن شرکتهای رباتیک و مکاترونیک اتاق بازرگانی تهران، با همکاری کمیته تخصصی ISO/Tc299 برگزار میکند:

“کارگاه تخصصی واژه شناسی رباایک طبق استاندارد ISO8037 : 2023”

تاریخ برگزاری: ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲

ساعت برگزاری: ۹ الی ۱۲

محل برگزاری: تهران خیابان میرزای شیرازی، خیابان میرزاحسنی، پلاک ۱۸، ساختمان شماره ۳، اتاق بازرگانی تهران